اهداف آتراویژن

اهداف اصلی فعالیت های شرکت آتراویژن

 
  • راه اندازی سیستم های سازمانی با ماموریت حیاتی در سازمان های ایرانی با هدف افزایش بهره وری و ضریب موفقیت سازمان ها
 
 
  • ارائه راه حل های سازمانی منطبق بر نیازمندی های سازمان با هدف ایجاد بهبود مستمر در سازمان ها
 
 
  • توسعه خط تولید راهکار برنامه ریزی منابع سازمان (ERP Production Line) کاملا بومی در ایران با نام تجاری ORCA  
 
 
  • ارائه نرم افزار با کیفیت بالا و ایجاد سطح رضایت بالا در مشتریان
 
 
  • ارائه خدمات کامل در حوزه پیاده سازی راهکار برنامه ریزی منابع سازمان ATRA ERP و استقرار آن در سازمان ها
 
 
  • ارائه خدمات سفارشی سازی راهکار برنامه ریزی منابع سازمان تا رسیدن به سطح رضایت مشتری
 
 
  • همکاری با تیم های IT مشتریان و تحویل Source نرم افزار به آنها جهت پشتیبانی از سیستم و به روزرسانی بعدی آن
 

منوی سایت