چرا ATRA ERP مناسب سازمان های بزرگ است؟

ATRA ERP، یک سیستم ERP تحت وب است که تمامی زیرساخت های مورد نیاز برای پشتیبانی از نیازمندی های شرکت های بزرگ را دارد. ATRA ERP از چند شرکتی پشتیبانی می کند. یک سیستم چند زبانه است. معماری سیستم به گونه ای طراحی شده که سازمان های دارای پراکندگی جغرافیایی می توانند از آن استفاده کنند. ATRA ERP زیرساخت های Grid Computing را داراست. ATRA ERP، با حجم بسیار زیاد اطلاعات به خوبی و با سرعت بالا کار می کند.

منوی سایت