سیستم حسابداری عمومی

ماژول حسابداری عمومی به عنوان هسته مرکزی سیستم ERP وظیفه جمع آوری تمامی اطلاعات تمامی رویدادها و تراکنشهای مالی را بر عهده دارد. بنابراین این ماژول با بیشتر سیستم های ERP به صورت مستقیم و غیر مستقیم در ارتباط است. وظیفه این ماژول ضمن ثبت و نگهداری و مدیریت اسناد حسابداری، ایجاد دفاتر و گزارشات متنوع مالی نظیر ترازنامه، صورتهای مالی و ارایه گزارشات تحلیلی می باشد.


پشتیبانی از منطقهای هلدینگ و شرکتهای گروه

در ساختار سیستم ERP آترا ویژن، امکان پشتیبانی از شرکت هایی که به صورت هلدینگ یا شرکت های زیر مجموعه فعالیت دارند به صورت یکپارچه و بر روی یک پایگاه داده وجود دارد. در این بخش برخی از مفاهیم مرتبط با این منطق در سیستم حسابداری شرح داده می شود:

امکان ایجاد کدینگ حسابداری مشترک بین شرکتهای گروه

در سیستم حسابداری شرکت آترا ويژن امکان تعریف کدینگ حسابداری واحد برای چند شرکت وجود دارد. در این مدل می توان براساس ماهیت و کارکردهای مشترک، کدینگ های حسابداری مختلفی طراحی کرد و هر درخت حساب (کدینگ حساب) را به یک یا چند شرکت تخصیص داد. بنابراین امکان ایجاد یک درخت حساب واحد برای تمامی شرکتهای گروه وجود دارد. یا در صورت نیاز چنانچه مجموعه دارای چند صنعت و کسب و کار مختلف است می­توان به تفکیک هر کسب و کار یک درخت حساب تعریف کرد و میان شرکتهای آن مجموعه به اشتراک گذاشت.

ATRA ERP Chart of Account

همانطور که در مثال بالا آورده شده است، شرکت 1 دارای درخت حساب اختصاصی برای خود می­باشد و شرکتهای 2 و 3 یک درخت حساب مشترک دارند. همچنین کد حساب A4-1-1 که در درخت حساب 2 قرار دارد تنها برای شرکت 3 قابل استفاده است.

به کمک این روش بحث تجمیع حسابهای شرکتهای گروه به دلیل یکسان بودن کدینگ میان شرکتها همواره امکان پذیر است.

اطلاعات حسابهای تفصیلی و سایر اطلاعات پایه

در این سیستم می­توان حسابهای تفصیلی را با توجه به ماهیت به صورت اختصاصی یا عمومی میان شرکتهای گروه تعریف کرد. به عنوان نمونه حسابهای تفصیلی اشخاص و شرکتها از آنجا که احتمال دارد یک تامین کننده یا مشتری، میان چند شرکت گره مشترک باشد، به صورت عمومی تعریف می­شود و به شرکتهای مرتبط متصل می­گردد، در حالی که حسابهای تفصیلی مراکز هزینه ویژه و خاص هر شرکت تعریف می­گردد. به کمک این امکان تراز تفصیل به صورت تجمیعی در سطح هلدینگ و تمامی شرکتها وجود خواهد داشت.

بخش 2 ـ تراکنش های مالی و اسناد حسابداری

در سیستم حسابداری شرکت آترا ویژن علی رغم اینکه تمامی تراکنش ها و اسناد حسابداری در یک پایگاه داده نگهداری می­شود، کنترل سطح دسترسی جهت مشاهده افزودن و ویرایش و حذف اسناد سایر شرکتها توسط کاربران یک شرکت به صورت پیش فرض وجود ندارد.

 

حسابداری تلفیقی و تجمیعی

 در سایر سیستم ها نظیر انبار، فروش، تدارکات و ...، تراکنشهای بین شرکتی به صورت یکپارچه و مرتبط با هم امکان ثبت دارد. بنابراین فروش کالا به یکی از شرکتهای گروه، مرتبط با خرید کالا از شرکتهای گروه است و با داشتن اسناد مرتبط همواره امکان شناسایی معاملات درون گروهی نظیر خرید و فروش، مبادله اموال و دارایی ثابت، استفاده از نیروی انسانی سایر شرکتها و ....  وجود دارد. سیستم حسابداری شرکت آترا ویژن با بهره گیری از استانداردهای حسابداری و مالی امکان ارایه گزارشات تلفیقی و تجمیعی در سطح گروه را دارد.

 

پشتیبانی از ساختار درختی و ماتریسی حسابها به صورت نا محدود

 یکی دیگر از ویژگی­های سیستم حسابداری آترا ویژن انعطاف در تعریف درخت حساب و حسابهای تفصیلی است. در این ساختار امکان تعریف تعداد لایه ­های نامتنهایی درختی و ماتریسی (حسابهای تفصیلی) است. شکل زیر ساختار کدینگ حسابداری شرکت آترا ویژن را نشان می­دهد.

در نگهداری اطلاعات حسابهای تفصیلی می­توان از هر هویت دلخواهی در سیستم ERP، حساب تفصیلی ایجاد کرد. بدین ترتیب براساس نیاز انبارها، گروه محصولات، محصولات، اموالهای مهم و اساسی، پروژه ها، مراکز هزینه و درآمد، انواع اشخاص حقیقی و حقوقی و بسیاری دیگر از اطلاعات پایه سایر سیستمها می­توانند حسابهای تفصیلی باشند. همچنین هر حساب تفصیلی می ­تواند با سطح آخر درخت حساب در ارتباط باشد.

ATRA ERP Chart of Account matrix

 

پوشش کامل عملیات ارزی

 در سیستم آترا ویژن امکان تعریف حسابهای ارزی، ثبت رویدادهای ارزی و تبدیل همزمان آن براساس نرخ تبدیل ارز به تراکنش ریالی، نگهداری سوابق نرخ تبدیل ارز، امکان ارایه تمامی گزارشات و دفاتر به صورت ارزی و ریالی و همچنین بالانس حسابهای ارزی براساس ریال و سایر ارزها جهت پشتیبانی از فرآیندهای صادرات و واردات قرارداده شده است.

 

پوشش فرآیندی و ایجاد اسناد اتوماتیک

 از دیگر ویژگی های بارز سیستم حسابداری شرکت آترا ویژن، توان تولید اسناد حسابداری اتوماتیک از روی سایر سیستمها به صورت کاملا منعطف است. در این سیستم تعریف الگوهای سند زنی برای هر بخش به صورت کاملا جامع با امکانات متنوع قرار دارد به گونه ای که در اغلب موارد می­توان سندهای حسابداری دستی را کاملا حذف کرد و تقریبا تمامی اسناد در حوزه های دریافت، پرداخت، خزانه داری، فروش، خرید، انبار، حقوق و دستمزد، تنخواه، اموال، بهای تمام شده، عملیات پایان سال، عملیات افتتاحیه و حتی ثبت بسیاری از هزینه های متفرقه و حسابهای انتظامی و نظایر آن را به صورت اتوماتیک ایجاد کرد. در سیستم ERP  شرکت آترا ویژن می­توان مراحلی که منجر به تولید  سند حسابداری اتوماتیک شده است را به آسانی مشاهده و ردیابی کرد.

شکل زیر نمونه ای از سند حسابداری اتوماتیک در حوزه فروش یک شرکت را نشان می­دهد و از مرحله سفارش فروش تا صدور سند حسابداری به صورت زنجیره کامل مشخص است.

Accounting Voucher Tracibility

در شکل زیر فرآیندهای کلیدی سیستم ERP  که منجر به تولید سند حسابداری می­شوند را نمایش می دهد.

ATRA ERP Finance Integration FLow

منوی سایت