خط تولید سیستم های جدید

یکی از مهم ترین تفاوت­های خط تولید ERP، با یک سیستم ERP در آن است که در خط تولید ERP می توان زیرسیستم های جدیدی را تولید و به محصول نهایی اضافه نمود، طوری که زیرسیستم جدید با سیستم های قبلی به خوبی و صورت کاملا هماهنگ کار کند. این مساله، کمک می کند تا کارفرما، نگران عدم پوشش برخی از فرآیندهای سازمان خود به دلیل نبود زیرسیستم متناظر در محصول ERP نباشد. کار توسعه زیرسیستم جدید، می تواند توسط تیم توسعه آتراويژن انجام شود و یا از طریق ارائه آموزش های لازم به واحد IT سازمان کارفرما و توسط این واحد انجام شود.

برای روشن شدن اهمیت این موضوع، ذکر چند نکته ضروری است:

  • معمولا زمانی که دسترسی به تغییر در کد نرم افزار توسط یک سازمان (به جز شرکت توسعه دهنده) انجام می­شود اتفاقی که می افتد این است که به دلیل تغییر در Source Code، امکان Upgrade سیستم به دلیل ایجاد قابلیت­های جدید در نسخه های بعدی از بین می رود. چون با Upgrade سیستم، کد تولید شده توسط شرکت توسعه دهنده با کد تولید شده در بخش Customization مغایرت ایجاد می کند. خط تولید ERP شرکت آتراويژن این مساله را حل کرده است و بنابراین می توان زیرسیستم های جدیدی به محصول نهایی اضافه نمود، بدون آنکه نگران Upgrade نسخه های زیرسیستم های از پیش آماده و زیرساخت نرم افزاری باشیم.>
  • گاهی اوقات، نیازی به توسعه یک زیرسیستم جدید نیست و فقط لازم است تا تغییر کوچکی در رفتار زیرسیستم موجود انجام شود. برای این کار، خط تولید ERP آتراویژن، امکان توسعه Plug-In بر روی هر یک از زیرسیستم های از پیش آماده را فراهم می کند.
  • زیرسیستم تولید شده نیاز است تا بتوان یکپارچگی با سایر سیستم ها را ایجاد نمود. به عنوان مثال، لازم است تا اطلاعات ایجاد شده در یک فرم از سیستم جدید در یک مرحله از فرآیند، اطلاعات را به یک فرم در یکی از سیستم های از پیش آماده منتقل کند و زنجیره ارتباط این دو فرم با یکدیگر حفظ شود. مثلا، در سیستم های از پیش آماده موجود، سیستم مدیریت درخواست خودرو وجود ندارد. تیم IT سازمان کارفرما تصمیم می گیرد این سیستم را تولید و اضافه نماید. در این مثال، اولا لازم است تا اطلاعات پرسنل استخدام شده به همراه شغل و پست آنها از سیستم تشکیلات سازمانی (که یک سیستم از پیش آماده است)، در این سیستم وجود داشته باشد تا بتوان مثلا کنترل نمود فقط مدیران و مدیران ارشد حق استفاده از درخواست خودرو دارند. ثانیا، لازم است پس از ثبت استفاده یکی از مدیران از خودرو، در هنگام محاسبه حقوق، آیتم حقوقی حق ایاب و ذهاب بر اساس تعداد دفعات استفاده شده از خودروی سازمان، محاسبه شود. خط تولید ERP آتراويژن طوری طراحی شده است که توانایی برقراری این ارتباط را بین زیرسیستم ها فراهم می آورد بدون اینکه این زیرسیستم ها به هم وابسته باشند.

به منظور تضمین کیفیت زیرسیستم های تولیدی، شرکت آتراويژن از یک متدولوژی منحصر به فرد در چرخه تولید نرم افزار استفاده می کند. در این متدولوژی تمامی مراحل توسعه محصول، شناسایی شده و برای هر مرحله، استاندارد طراحی شده است و به منظور اجرای دقیق این استانداردها، از ابزارهای متفاوتی استفاده شده است. در زیر، شمایی از چرخه تولید نرم افزار در شرکت آتراويژن را مشاهده می کنید.

شرکت آتراويژن جهت توسعه سیستم های جدید و یا ایجاد قابلیت جدید بر روی سیستم های موجود از متدولوژي SCRUM استفاده می کند.

new module development

 در صورت تمایل کارفرما، به توسعه زیرسیستم های جدید در واحد IT سازمان خود، کل این چرخه نرم افزار و ابزارها در محیط سازمان کارفرما نصب و آموزش های لازم ارائه می شود.

ابزارهای مورد استفاده در خط تولید سیستم


 1- مدیریت دانش پروژه

مهم ترین کاری که در فاز تحلیل و طراحی سیستم ها، بایستی انجام شود، مدیریت دانش و انتقال آن از تحلیلگر به توسعه دهنده است. برای این کار شرکت آتراويژن از یک Wiki با نام Confluence استفاده نموده که اطلاعات مربوط به تحلیل و طراحی سیستم در آن نگهداری می شود.

 2- پیاده سازی Agile-Scrun

برای این کار از سیستم JIRA استفاده می شود.

3- مدیریت ماژول ها و نسخه های نرم افزاری

 برای این کار از SVN (به عنوان Repository) و Maven (به عنوان ابزار ساخت پروژه با توجه به Dependency نسخه ماژول ها با هم) استفاده می شود.

 4- ساخت محصول و Deploy در محیط مشتری

برای این کار از سیستم Jenkins استفاده می شود.

منوی سایت