زیرساخت پیکربندی سیستم ها و فرآیندها

استفاده از سیستم های اطلاعات مدیریت سازمانی با ماموریت حیاتی، از دهه 1960 و با توسعه نرم افزارهای مالی آغاز شد و به تدریج و با توسعه نیازهای سازمان ها و مدیریت از یک سو و توسعه قدرت های سخت افزاری و تکنولوژی های نرم افزاری از سوی دیگر، به سمت سیستم های یکپارچه سازمانی فرآیند محور که قدرت برنامه ریزی منابع سازمان را در اختیار مدیریت قرار می دهد رفت.

امروزه سازمان­های زیادی در دنیا، متقاضی استفاده از یک سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) هستند. اما، بسیاری از آنها به دلیل سلب بودن بهروش های پیشنهادی توسط هر ERP و یا هزینه بسیار بالای Customization و Implementation این سیستم ها، قادر به پیاده سازی آن در سازمان خود نیستند.

راه حل جایگزین ارائه شده برای این موضوع، توسعه سیستم های سازمانی با حداقل سطح وابستگی به کد نویسی و از طریق ابزارهای تولید کننده سیستم[1] و سیستم های مدیریت فرآیند تجاری[2] بوده است. اما، مرور زمان نشان داد هیچ گاه استفاده از این راه حل ها منجر به ایجاد یک سیستم ERP نشده اند، چرا که این ابزارها برای این کار طراحی نشده اند. یک BPMS قادر نیست موتور برنامه ریزی تولید، ایجاد کند و یک سیستم ساز نمی تواند فرآیند Engineering to Order را پشتیبانی کند.

بنابراین، سئوال اینجاست که چگونه می توان یک سیستم ERP داشت که با فرآیندهای سازمان کارفرما منطبق گردد. فرآیندهایی که همیشه هم اشتباه نیستند و بسیاری از این فرآیندها، سازمان کارفرما را قادر ساخته تا در بازار بومی ایران و شرایط اقتصادی ایران، به فعالیت اقتصادی موفق خود ادامه دهد. این فرآیندها، در هیچ ERP از پیش آماده ای وجود ندارد و رمز موفقیت سازمان کارفرما هستند.

پاسخ شرکت آتراويژن به این سئوال، خط تولید ERP است. یک محصول دارای زیرسیستم های از پیش آماده که با استفاده از زیرساخت Configuration، می تواند خود را با نیازهای صحیح سازمان کارفرما منطبق کند. وجود این زیرساخت در خط تولید ERP، این اجازه را می دهد تا بتوان سیستم های از پیش آماده را با توجه به نیاز کارفرما و فرهنگ سازمانی و سطح بلوغ سازمانی کارفرما، [3]Configure نمود. زیرسیستم های موجود در زیرساخت Configuration سیستم ها و فرآیندها به شرح زیر است:

orca erp configuration


[1] System Generator

[2] Business Process Management System (BPMS)

[3] منظور از Configuration، این است که بتوان رفتار سیستم را در ابعاد مختلف تغییر داد، بدون آنکه نیاز به تغییر در کد نرم افزار باشد.

مطالب مرتبط:

ساختار مفهومی خط تولید ERP

جایگاه خط تولید ERP

 

 

منوی سایت