ساختار مفهومی خط تولید ERP

خط تولید ERP شرکت آتراويژن از پنج بخش اساسی تشکیل شده است:

orca erp production line Conceptual structure

 

تصویر صفحه بعد، نمایی از کل سیستم های خط تولید ERP شرکت آتراويژن را نمایش می دهد. برای نمایش تصویر در ابعاد بزرگتر بر روی آن کلیک کنید:

ORCA ERP Production Line Ver3

منوی سایت