مدیریت عملیات گروهی

معمولا انجام محاسبات پیچیده و در حجم بالا، یکی از چالش های اساسی سیستم های سازمانی با معماری Client-Server است. چرا که بار اصلی محاسبات بر دوش Server ی خواهد بود که بایستی به تعداد زیادی کاربر هم زمان Service بدهد. شاید بسیاری از کاربران در کار با یک سیستم Server-Side یا Client-Server این تجربه را داشته اند که ناگهان سیستم، کند شده است و Response درخواست Client با سرعتی کمتر از آنچه مورد انتظار End-User است به او ارسال می شود. علت این مساله هم آن است که مثلا واحد حقوق و دستمزد اقدام به انجام محاسبات حقوق نموده یا مثلا واحد حسابداری در حال ایجاد سند حسابداری اتوماتیک است یا واحد برنامه ریزی، می خواهد برنامه ریزی سالیانه تولید برای محصولات را انجام دهد.

به منظور پاسخگویی به این نیاز، سیستم ORCA دارای امکان Grid Computing است. زمانی که یک محاسبه پیچیده شروع می شود، معماری سیستم به گونه ای طراحی شده که Request کاربر از طریق یک Channel جداگانه و در چند Thread (تعداد Thread ها قابل تنظیم است)، سمت Server ارسال می شود. به عنوان مثال، زمانی که بخواهیم برای 5000 نفر محاسبه حقوق انجام دهیم، می توانیم تعداد Thread ها را 5 انتخاب کنیم. در این صورت در هر مثلا 0.4 ثانیه، برای 5 نفر محاسبه حقوق انجام می شود و به این ترتیب، سرعت پردازش سیستم 5 برابر می شود. هر Thread می تواند از یک Core مربوط به CPU برای محاسبات استفاده کند. بنابراین، سیستم ORCA بهترین کارایی را در ارتباط با سخت افزار Server خواهد داشت. از سوی دیگر از آنجایی که این درخواست در یک Channel جداگانه ارسال شده، کاربر منتظر Response نمی ماند و کار محاسبه به صورت موازی انجام شده و در یک Progress Bar به کاربر نمایش داده می شود.

orca erp production line batch process

همچنین این امکان وجود دارد که برای مشتریان بزرگ، با قراردادن Server های محاسباتی در معماری سخت افزاری با استفاده از Grid Computing محاسبات بر روی این سرورها انجام شده و پاسخ به Server اصلی ارسال شود.

ATRA ERP Grid Computing

منوی سایت