سیستم مدیریت پشتیبانی

وظیفه این سیستم، ارائه خدمات به روزرسانی بهتر به کارفرما می باشد. مجموعه کارهایی که این سیستم می تواند انجام دهد به شرح زیر است:

  • ارائه Release Note:این سیستم قادر است تا با ارتباط با سیستم Issue Tracker شرکت آتراويژن، یک Release Note ایجاد نموده و به کارفرما اعلام کند با هر بار آپدیت سیستم، چه قابلیتهای جدیدی به سیستم اضافه شده یا چه مسائلی رفع شده است.

atra erp release note by orca

  • لاگ مشکلات و Trace آن: در صورتی که مشکلی در سیستم وجود داشته باشد، آن مشکل به صورت اتوماتیک Log شده و قابلیت Trace لحظه وقوع باگ را به نیروی پشتیبان می دهد. به این ترتیب که می توان محیطی که در آن مشکل اتفاق افتاده را مشاهده نمود و حتی خط کدی که به علت آنآن خط کد، باگ ایجاد شده است، نیز به کاربر پشتیبان نمایش داده می شود.

منوی سایت