سیستم تست خودکار

یکی از مسائل روز دنیا در توسعه سیستم های سازمانی، کنترل کیفیت سیستم توسعه یافته و ریسک بالای انجام تغییرات در محصول تولید شده است. همیشه در هنگام توسعه یک سیستم سازمانی، ممکن است Test سیستم و کنترل کیفی محصول مغفول واقع شود. چرا که معمولا هزینه ایجاد کدهای تست سیستم و Test Driven Development بسیار بالاست و در صورتی که بخواهیم با راهکارهای روز دنیا یک Application بنویسیم که دارای Test Coverage بالا باشد، باید هزینه و زمان بسیار زیادی صرف شود.

orca erp test lab login page

در صورتی هم که از بحث Test سیستم غافل شویم، با هر تغییر کوچک در بخشی از سیستم، ممکن است بخش دیگری از Business های توسعه یافته از کار بیفتد. برای حل این مساله، شرکت آتراويژن دو راهکار ارائه داده است. اول اینکه، هر زیرسیستم به صورت جداگانه توسعه یافته است و بنابراین Source Code هر سیستم از سیستم دیگر جداست. در صورتی که یک سیستم بخواهد از اطلاعات سیستم دیگری استفاده کند، این ارتباط از طریق RESTful برقرار شده است و یا اینکه بین سیستم ها Dependency برقرار شده است. پس با انجام تغییر در یک سیستم، تقریبا می توان مطمئن بود که Side Effect این تغییرات، محدود به همان سیستم است.

orca erp test lab view

راهکار دوم، توسعه سیستم ORCA Test LAB است. این سیستم، به صورت کامل در داخل شرکت آتراويژن توسعه یافته است و Integration TEST ، Regression Test و Unit Test را برعهده دارد. مکانیزم عمل این سیستم به این صورت است که در مرحله اول، می توان سناریوهای مختلفی را طراحی و از طریق User Interface آن ها را ضبط نمود. با هر بار تغییر در سیستم، می توان این Test ها را اجرا نمود و در صورت بروز خطا، مشخص می شود که بخشی از قابلیت های سیستم که قبلا به درستی کار میکرده، حالا از کار افتاده است.

orca erp test lab run

 

منوی سایت